Praėjusią savaitę Alytaus miesto savivaldybėje vykusioje konferencijoje „Alytaus regiono savivaldybių vaidmuo formuojant lyčių lygybės politiką“ savivaldybių atstovai dalinosi gerąja patirtimi. Diskutuota, kas yra lyčių lygybė ir kuo ji naudinga, aptartas lyčių lygybės politikos skatinimas savivaldos lygiu. Konferencijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistė A. Mineikaitė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė M. Jankauskaitė, socialinių mokslų daktarė G. Purvaneckienė, Alytaus regiono savivaldybių atstovai. Druskininkų savivaldybės administraciją atstovavo Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja M. Sasnauskaitė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė I. Smolskaitė bei Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė R. Kubiliūtė.

Konferencijoje R. Kubiliūtė pristatė Druskininkų savivaldybės patirtį diegiant moterų ir vyrų lygybės priemones infrastruktūroje. Druskininkuose per keletą metų į viešąją infrastruktūrą buvo investuota apie 7 mln. Eurų – rekonstruotos ir įrengtos naujos aikštės, parkai, poilsio zonos, pėsčiųjų ir dviračių takai,- kas žymiai pagerino moterų ir vyrų gyvenimo kokybę. Konferencijoje kalbėta, kad įgyvendinant savivaldybių strateginius planus retai atsižvelgiama į konkrečius lyčių lygybės aspektus. Siekiant nustatyti lyčių nelygybės priežastis ir integruoti lyčių lygybę į visus socialinius, ekonominius ir politinius visuomenės procesus, galima pasitelkiant Švedijoje sukurtą 3R (reprezentacija, resursai ir reali situacija) metodą. Pavyzdžiui, taikant šį metodą nustatyta, kad vyrų laisvalaikis dviem valandomis ilgesnis nei moterų ir sudaro vidutiniškai 35 val. per savaitę. Vyrų laisvalaikis yra nepertraukiamas, tuo tarpu moterų laisvalaikis yra fragmentuotas. Nors vyrai ir moterys naudojasi skirtingomis savivaldybėje teikiamomis poilsio paslaugomis ir kultūros infrastruktūra, paprastai manoma, kad moterys labiausiai domisi kultūra, o vyrai renkasi sportą. Todėl Druskininkų savivaldybėje tokios lyčių lygybės iniciatyvos kaip organizuojami nemokami sporto užsiėmimai jaunoms mamytėms, meta iššūkį vyraujantiems stereotipams ir skatina moteris labiau domėtis sportu. Konferencijoje konstatuota, kad savivaldybės ar regiono tvarumas ir sėkmė priklauso nuo veiksmingos, aukštos kokybės transporto infrastruktūros ir viešojo transporto. Mobilumas ir galimybė naudotis transporto priemonėms yra būtina sąlyga, jog moterys ir vyrai galėtų pasinaudoti daugeliu savo teisių bei vykdytų įvairią veiklą, įskaitant patekimą į darbą, prieigą prie švietimo, kultūros ir pagrindinių paslaugų. Pavyzdžiui, Druskininkų savivaldybė rengdama darnaus judumo planą, gyventojų apklausų metu nustatė, kad moterims svarbu, jog autobuso maršrutas eitų pro vaikų darželį, parduotuvę ir darbovietę. Taip pat pastebėta, kad Atgimimo mokyklos lokalizacija ir vietinių gyventojų įpročiai formuoja susisiekimo spūstis – ryte dalis tėvų atveža vaikus į Atgimimo mokyklą ir juos paleidžia ties šviesoforu prie IKI parduotuvės. Toje vietoje įrengta įvaža yra per trumpa ir kelia nepatogumų kitiems eismo dalyviams. 2018 m. Druskininkų savivaldybė rekonstruos M. K. Čiurlionio gatvės atkarpą nuo Vytauto g. ir Veisiejų g. sankirtų ir įrengs specialų mokinių įlaipinimo-išlaipinimo įvažiavimą ties Atgimimo mokyklą ir taip išspręs eismo spūsčių problemą bei užtikrins saugumą.

Savivaldybių sugebėjimas sėkmingai tenkinti kasdienius tiek moterų, tiek vyrų socialinio aprūpinimo poreikius didžiąja dalimi apsprendžia galimybę užtikrinti lyčių lygybę kasdieniame gyvenime. Todėl lyčių lygybės siekimas savivaldybių lygmeniu gali realiai sąlygoti apčiuopiamus ir gerai juntamus žmonių gyvenimo sąlygų pokyčius. Konferencijos metu pastebėta, kad Druskininkų savivaldybės administracijai, skyriams ir padaliniams vadovauja tiek pat vyrų ir tiek pat moterų, tai tik įrodo, jog iš tiesų moterų ir vyrų lygybės klausimai Druskininkuose sprendžiami vadovaujantis lygiavertiškumo, teisingumo principais.

Primename, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Moterų informacijos centras Druskininkų savivaldybei yra įteikę apdovanojimą už geriausias lyčių lygybės priemones, suplanuotas ir įgyvendintas savivaldybės strateginiuose veiklos ir plėtros planuose.

VIETA JŪSŲ KOMENTARUI

Komentarų tikrinimas įjungtas. Po kiek laiko jūsų komentarai bus apublikuoti.