Alkoholio vartojimo mastams Lietuvoje siekiant aukštumas, Lazdijų rajono savivaldybė ir toliau imasi ryžtingų žingsnių problemai suvaldyti. Praėjusiais metais savivaldybės taryba priėmė principinį sprendimą nebeišduoti vienkartinių licencijų prekiauti alkoholiu masinių švenčių ir renginių metu. Ne paslaptis, kad dėl girtaujančių tėvų elgesio dažnai nukenčia savimi pasirūpinti tinkamai negalintys vaikai. Siekiant apsaugoti vaikus nuo girtaujančių tėvų, smurto ar nepriežiūros šeimoje, savivaldybėje pradėjo veikti nemokama visą parą veikianti pagalbos vaikams telefono linija.

Taip pat, kaip viena iš priemonių kovoje su besaikiu girtavimu pasitelktas atstumų ribojimas nuo rajono ugdymo bei kitų įstaigų iki prekybos alkoholiu vietų. Tokį sprendimą savivaldybės taryba priėmė atsižvelgusi į švietimo bei kitų įstaigų pateiktus prašymus.

Ir toliau imantis įvairių priemonių, kaip suvaldyti alkoholio vartojimo mastus, savivaldybės administracijos direktorius Audrius Klėjus iniciavo pasitarimą dėl alkoholio mažinimo prevencijos priemonių. Pasitarime dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Auksė Stirbienė bei savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė.

Savivaldybės darbuotojos aptarė jau vykdomas prevencines priemones bei diskutavo, kokių papildomų priemonių reikėtų imtis. Kaip viena iš pagrindinių alternatyvų žalingiems įpročiams įvardinta sveika gyvensena. „Sveikas gyvenimo būdas, aktyvi veikla dažnai formuoja nepakantumą žalingiems įpročiams. Mokiniai, aktyviai dalyvaujantys sportinėje ar kitoje aktyvioje veikloje, rečiau piktnaudžiauja alkoholiu ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis“, ‒ pastebėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė A. Stirbienė.

Kaip vieną iš pasiūlymų pateikė Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Margelienė. Vedėjos manymu, būtų tikslinga išskiriant atitinkamas grupes žmonių, joms organizuoti paskaitas alkoholio žalos žmogaus organizmui, rūkymo ir narkotikų prevencijos temomis. Tokios paskaitos, L. Margelienės siūlymu, galėtų būti organizuojamos kiekvienoje seniūnijoje, kad socialinės rizikos šeimoms būtų patogiau jose dalyvauti.

Siūlymui pritarę pasitarimo dalyvės taip pat akcentavo, jog rajone vykstantys renginiai, skirti alkoholio ir tabako prevencijai, turėtų būti aiškiai numatyti tam tikrai tikslinei grupei žmonių.

Vaiko teisių skyriaus vedėja D. Gorochovenkienė siūlė į prevencines akcijas, reidus įtraukti ir bendruomenių atstovus, pvz., reiduose, kuriuose tikrinamos jaunuolių susibūrimo vietos, dalyvautų pačių jaunuolių tėvai. „Juk tėvams besąlygiškai rūpi jų vaikai, įtraukime juos į šią veiklą, kad patys tėvai pamatytų, ką veikia jų atžalos“, ‒ kalbėjo skyriaus vedėja.

Susirinkimo metu buvo aptarta bei pasiūlyta ir daugiau priemonių, kuriomis bus siekiama kovoti su alkoholio bei tabako vartojimu. Priemonių planas pristatytas administracijos direktoriui Audriui Klėjui.

Lazdijų r. sav. inf.

VIETA JŪSŲ KOMENTARUI

Komentarų tikrinimas įjungtas. Po kiek laiko jūsų komentarai bus apublikuoti.