Kovo 30 d. Kauno technologijos universiteto „Santakos” slėnyje įvyko antrieji Lietuvos mokyklų apdovanojimai, juose paaiškėjo labiausiai 2016-aisiais nusipelniusieji – Metų mokytojas, Metų moksleivis, Metų mokykla, Metų projektas, Metų mokinių taryba, Metų mokyklos prezidentas, Metų pagalbininkas, Metų būrelis, Metų išradėjas ir Metų tvarumas.

Labai džiaugiamės, kad jau antrus metus iš eilės Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos nominuota atstovė tapo Metų pagalbininko nugalėtoja. Praėjusiais metais Metų pagalbininke tapo bibliotekos vedėja Asta Novikienė, šiais metais sėkmė lydėjo tikybos mokytoją metodininkę Redą Savulionienę.

Mokytoja Reda Panemunės pagrindinėje mokykloje dirba nuo 2001 metų. Ji yra aktyvi mokyklos bendruomenės narė, išsiskirianti bendravimo kultūra, gebanti išlaikyti puikius emocinius santykius mokinių – tėvų – kolegų grandyje, inicijuojanti naujoves, atsakinga ir darbšti.

Tai labai šilta, geranoriška, paslaugi, tolerantiška moteris ir mokytoja. Miela žiūrėti, kaip jaunesniųjų klasių mokiniai, pamatę mokytoją, pribėga ir šiltai ją apkabina. Vyresnieji pertraukų metu ar pasibaigus pamokoms, dažnai varsto kabineto duris, kad gautų palaikymą, būtų mokytojos išklausyti ar padrąsinti. Dažni svečiai ir jau baigę mokyklą mokiniai, jie randa laiko užsukti pasikalbėti ar padėkoti mokytojai už suteiktą pagalbą bei parodytą dėmesį.

Mokytoja turi labai stiprią pozityvią emocinę gyvenimo nuostatą, ja užkrečia ir kitus bendruomenės narius. Mokiniai žmogiškąsias savybes ugdo, saugų uostą savo emocijoms ir jausmams ugdytis randa mokytojos suburtame valančiukų būrelyje.

Mokytojos iniciatyva kasmet įdomiai ir kūrybingai organizuojama Tolerancijos diena. Reda su auklėtiniais ir mokiniais aktyviai įsitraukia į Savaitės be patyčių veiklą. Mokytojus advento ar gavėnios popietėse suburia sielos skaitiniai, dvasiniai apmąstymai.

Mokytoja yra ne tik puikus žmogus, bet ir gera savo dalyko specialistė: nuolat tobulina savo dalykinę kvalifikaciją dalyvaudama seminaruose, mokymuose, rekolekcijose. Savo sukaupta patirtimi ir žiniomis mielai dalijasi su kolegomis atvirų pamokų metu, „Kolega – kolegai” renginių metu, miesto ir šalies mokytojų konferencijose. Ji – aktyvi mokykloje ir mieste vykstančių renginių bei projektų dalyvė. Respublikiniame konkurse 2015 metais „Pažink Šv. Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai” su mokiniais laimėjo didįjį prizą, o 2016 metais iškovojo II vietą.

Mokytoja Reda jau trečius metus vadovauja Alytaus miesto tikybos mokytojų metodiniam būreliui, yra Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos narė, mokykloje – Olweuso patyčių prevencijos projekto mokymosi ir supervizijų grupės vadovė, Metodinės tarybos narė, Dorinio ugdymo, kūno kultūros, technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos, Koordinacinės grupės mokyklos veiklos kokybei įsivertinti narė. Ne pirmus metus mokytoja ruošia mokinius Lietuvos jaunimo dienoms.

Mokytoja Reda Savulionienė už stropų ir kūrybišką darbą 2012 metais apdovanota Alytaus miesto savivaldybės mero padėkos raštu, 2013 ir 2015 metais – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais ir 2016 metais medaliu už Alytaus miesto garsinimą.

Tai mokytoja, kuri verta didžiausios pagarbos bei padėkos.

Vilma Skestenienė,

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VIETA JŪSŲ KOMENTARUI

Komentarų tikrinimas įjungtas. Po kiek laiko jūsų komentarai bus apublikuoti.